எனது மின்னஞ்சல் கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டேன், இதை எவ்வாறு மீட்டமைப்பது?

உங்கள் மின்னஞ்சல் கடவுச்சொல்லை மீட்டமைக்க, https://portal.speednames.asia/portal/ முக்கிய போர்ட்டலைப் பயன்படுத்தி உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைக.

“மெயில் மேனேஜர்” பொத்தானில் உள்நுழைந்ததும், இது கணக்குடன் அமைக்கப்பட்ட அனைத்து மின்னஞ்சல்களிலும் முழு பார்வையை வழங்கும். கடவுச்சொற்களை மீட்டமைக்கலாம், மின்னஞ்சல்களைச் சேர்க்கலாம் / அகற்றலாம்.