எனது கடவுச்சொல் எனக்குத் தெரியாவிட்டால் என்ன செய்வது?

https://portal.speednames.asia/portal/ ஆன்லைன் போர்ட்டலுக்குச் சென்று, “கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டீர்களா?

இது எவ்வாறு மீட்டமைப்பது என்பதற்கான வழிமுறைகளை உங்களுக்கு வழங்கும், அதைத் தொடர்ந்து கடவுச்சொல் மீட்டமைப்பு இணைப்பு. இதற்காக உங்கள் குப்பை / ஸ்பேம் கோப்புறைகளை சரிபார்க்கவும்.

கடவுச்சொல் மீட்டமைப்பு இணைப்பு 1 மணி நேரம் மட்டுமே செல்லுபடியாகும் என்பதை நினைவில் கொள்க. நீங்கள் 24 மணி நேரத்தில் 5 மீட்டமைப்புகளை மட்டுமே செய்ய முடியும்.