எனது கட்டண முறையை நான் புதுப்பிக்க வேண்டும்; நான் இதை எப்படி செய்வது?

உங்கள் ஆன்லைன் போர்ட்டல் https://portal.speednames.asia/portal/ இல் உள்நுழைந்து, மேல் வலது மூலையில் உங்கள் பெயரைச் சுட்டி, கீழ்தோன்றும் மெனுவிலிருந்து பணம் செலுத்துதல் தாவலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இங்கிருந்து நீங்கள் உங்கள் கட்டண முறையைச் சேர்க்கலாம்/புதுப்பிக்கலாம்/திருத்தலாம்.