எனது டொமைன் பெயரை மற்றொரு வழங்குநருக்கு மாற்றுவது எப்படி?

உங்கள் டொமைன் பெயரை மாற்ற விரும்பினால், உங்களிடம் உள்ள டொமைன் வகையைப் பொறுத்து உங்களுக்கு சில விருப்பங்கள் உள்ளன (TLD – .co.uk, .uk, com முதலியன).

விருப்பம் 1- உங்கள் டொமைனுக்கு உங்கள் IPS குறிச்சொல்லைப் புதுப்பிக்க வேண்டியிருந்தால், இதை வாடிக்கையாளர் போர்ட்டலில் செய்ய முடியாது, மேலும் domainservices@speednames.asia குழுவுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புவதன் மூலம் டொமைன் செய்யப்பட வேண்டும். நீங்கள் எந்த டொமைனை மாற்ற விரும்புகிறீர்கள், ஐபிஎஸ் குறிச்சொல் எதற்கு புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அறிவுறுத்தும் குழுவுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

விருப்பம் 2 – உங்கள் டொமைனுக்கு AUTH குறியீடு (அல்லது EPP குறியீடு) தேவைப்பட்டால், உங்கள் ஆன்லைன் போர்ட்டலில் உள்நுழைந்து “DNS ஐ நிர்வகிக்கவும்” என்பதற்குச் சென்று இதன் மூலம் கோருவதன் மூலம் இதைச் செய்கிறீர்கள்.

ஏதேனும் காரணத்திற்காக இது உங்களுக்குத் தேவையானதை வழங்கவில்லை என்றால், உங்கள் விவரங்களையும், உங்கள் கடவுச்சொல்லின் முதல் 4 கடவுச்சொற்களையும் வழங்கும் domainservices@speednames.asia குழுவுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும், நாங்கள் உதவ முயற்சிப்போம்.