வெப்மெயிலில் எனது வெளிச்செல்லும் மின்னஞ்சல்களில் இயல்புநிலை மின்னஞ்சல் கையொப்பத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது?

மின்னஞ்சல் கையொப்பத்தை உருவாக்க, வெப்மெயிலில் உள்ள இடது கை மெனுவிலிருந்து “விருப்பத்தேர்வுகள்” (கியர் ஐகான்) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். “கையொப்பங்கள்” என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, ஒரு தலைப்பை உள்ளிடவும், மேலும் உங்கள் மின்னஞ்சல் கையொப்பத்தை எழுதி வடிவமைத்து “சேர்” என்பதைக் கிளிக் செய்க. உங்கள் புதிய கையொப்பம் இப்போது உங்கள் கையொப்பங்கள் பட்டியலில் தோன்றும்.

நீங்கள் பல மின்னஞ்சல் கையொப்பங்களை உருவாக்கலாம் மற்றும் உங்கள் கையொப்பங்கள் பட்டியலில் தலைப்புக்கு அடுத்த நட்சத்திரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் இயல்புநிலை கையொப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.