Får du tillgång till min FTP?

Om du inte redan har återställt dina FTP-uppgifter via den här portalen kommer dina befintliga FTP-uppgifter inte att fungera. Du måste skapa nya FTP-användare i din portal. Så här skapar du nya användare:

1. Logga in på speednames.co.uk – https://portal.speednames.se/portal/

2. Välj Web Apps > FTP

3. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa och spara användare

FTP-inloggning:

Värd: Ditt domännamn.tld

Användare: Ditt domännamn.tld eller user.domainname.tld

Lösenord: är vad du ställer in i FTP Manager